ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE)

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE)
ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE)

Author: MINESAKI RYUNOSUKE
Blum Dilmond giết vua quỷ và trở thành một anh hùng, và vì một lý do nào đó mà anh ta bị theo đuổi bởi Vương quốc và cố gắng trốn thoát. Trong khi dành hàng ngày cố gắng tránh những sát thủ nhắm vào cổ anh, anh đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Dungeon là ngôi nhà của vị vua Quỷ. Nếu nó ở đó, thì anh ta có thể an toàn. Blum không do dự và vào ngục tối, nhưng anh gặp một người bất ngờ. Trong phần sâu nhất của ngục tối, có sự xuất hiện của một pháp sư đã giúp anh chiến đấu với con quỷ. Hơn nữa, cấp dưới của Quỷ Vương phục vụ như một hầu gái cũng ở đó. Tên của người giúp việc đó là Irene. Kể từ trận đấu, họ đồng ý hợp tác với nhau. Vua quỷ đã chết và cá nhân họ sẽ xây dựng lại hầm ngục đã mòn, họ bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc để tạo ra một nơi trú ẩn an toàn──.

Chapters

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 40

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 39

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 38

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 37

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 36

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 35

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 34

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 33

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 32

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 31

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 30

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 29

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 28

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 27

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 26

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 25

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 24

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 23

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 22

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 21

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 20

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 19

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 18

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 17

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 16

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 15

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 14

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 13

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 12

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 11

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 10

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 9

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 8

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 7

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 6

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 5

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 4

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 3

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 2

ダンジョン暮らしの元勇者 (RAW FREE) - Chapter 1